Wist je wat het ‘Alice in wonderland – syndroom’ is?

Het ‘Alice in wonderland-syndroom’ is een neurologische aandoening die vooral voorkomt bij kinderen. Er is geen remedie maar het gaat meestal vanzelf over. 

Typisch bij deze aandoening is dat men voorwerpen veel kleiner of groter ziet… Of afstanden worden fout gezien waardoor een voorwerp opeens veel verder weg lijkt te liggen. Een beetje zoals Alice in Wonderland dus die zelf krimpt om in het konijnenhol te kunnen.  Misschien had de schrijver van Alice in Wonderland zelf ook het syndroom…

Meer info: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/165181-het-alice-in-wonderland-syndroom-aiws.html

Leave a comment