7 Ways to create a positive ripple effect

Rimpeleffect

Many small ones make a big one (expression)

When you throw a small pebble into the water, ripple patterns are created that spread far out. A small action can have big consequences.

These 7 ways will help you create a positive ripple effect, for yourself or those around you. The 7 techniques all start from small efforts but have a big effect, a 'ripple effect'.

1. The 20-second rule

Why don't you get around to hitting the gym or starting a new habit? According to Shawn Achor - a happiness expert at Harvard University - you lack 'activation energy', that is the energy that sets you in motion. And in his book 'The Happiness Advantage' he explains how you can remedy that with the '20-second rule'. This means that you have to make the threshold to start as small as possible by making sure that you have started within 20 seconds. For example, prepare your sports bag so that you can leave immediately. But you can also use it to break bad habits: put your sweets on a higher shelf so that you always have to take a step to get to them.   

2. The Pareto-principle

Dit werd uitgevonden door de Italiaanse econoom, Vilfredo Pareto die vaststelde dat 80% van de rijkdom bij 20% van de Italiaanse bevolking zat in het begin van de 20th eeuw. Maar deze 80/20 verhouding zag hij ook nog in andere terreinen: wist je dat 20% van al je inspanningen zorgen voor  80% van je resultaten? Door te identificeren welke 20% van je inspanning de grootste resultaten opleveren, kun je je tijd en energie effectiever gebruiken en zo tijd overhouden voor de leuke zaken. Bekijk je to-do lijstje dus voortaan vanuit het Pareto-principe en kies eerst voor de taken met impact. Dat geeft ook een voldaan gevoel zodat de overblijvende taakjes peanuts zullen lijken.

3. The Hawthorne-effect

Dit effect stelt dat mensen zich anders gedragen wanneer ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Het was Elton Mayo die dat in de jaren ’20 van de vorige eeuw ontdekte toen hij in de Hawthorne-fabrieken van general Electric een experiment deed. Hij wilde nagaan of de arbeiders beter zouden presteren wanneer hun omgeving verbeterd werd. Maar wat bleek: zowel de arbeiders in de verbeterde fabriek als de anderen gingen erop vooruit. Het was de aandacht van de  onderzoekers die beiden groepen aanzette tot betere prestaties. Misschien kan je daar eens aan denken als je wil dat je kinderen hun huiswerk maken of als je je partner wil aanmoedigen om huishoudelijke taken te doen.

4. The Zeigarnik-effect

Bluma Zeigarnik was een Russische psychologe (1900-1988), die geheugenexperimenten deed om een veronderstelling van haar promotor -Kurt Lewin- te testen.  Kurt Lewin had op een terras in Berlijn gemerkt dat de obers nog goed wisten wat er geconsumeerd was aan tafeltjes die nog niet hadden afgerekend, maar vrijwel niets meer wisten van de klanten die al wel hun rekening hadden betaald. Zeigarniks experimenten toonden aan dat je beter onthoudt wat nog niet is afgewerkt. Dat klinkt ook heel logisch. Waarom zou je nog onthouden wat al gedaan is?  Dat kan je gemakkelijk gebruiken om piekeren en uitstelgedrag aan te pakken of je motivatie op te krikken. In dit post I will list some tips about this effect.

5. The power of meditation

Often different thoughts and concerns are running through your brain. That makes you stressed and anxious. When you meditate, you become aware of that storm of thoughts and emotions but you only observe them and do nothing with them. By starting every day with a meditation, you relax. You reduce your stress and thus increase your emotional resilience. Moreover, it also has a positive effect on your brain, giving you more focus. When you start each day with a short meditation, you already have a head start to make your day a success.

6. The Law of Parkinson

Northcote Parkinson described how a task can sometimes take much longer simply because more time was allotted. For example, he describes how a woman with a lot of free time spends almost an entire day writing a postcard to her cousin. An hour goes into finding the map, then she has to search for her glasses for an hour, after which she spends another half hour finding her cousin's address. Then she needs an hour and a quarter to think of what to write on the card. Another half hour is lost to decide if she will bring her umbrella to post the card. Finally, there is also a half hour walk to the mailbox.

Dezelfde taak zou een drukbezette vrouw slechts enkele minuten kosten.  De wet van Parkinson stelt dus dat de hoeveelheid werk zich uitbreidt in evenredigheid met de tijd die je ervoor beschikbaar hebt.

You may have experienced this yourself when you started working less and discovered that your household chores now seem to take longer. When you know you have more time, you do things differently, you procrastinate more or you allow yourself to work a little slower. The same applies to your finances: the larger your budget becomes, the more you spend. That explains why saving is sometimes difficult.

So make sure you set a realistic deadline for your tasks and decide in advance how much money you want to save. That way you can outsmart Parkinson's law.

7. Mirror work

What do you say to yourself in the mirror in the morning? Did you see another wrinkle or did you count more gray hairs? Or do you tell yourself you look great? What you say to yourself has a huge impact on your well-being. We are always our own biggest critic, but things can also be different.

Lisa Nichols, een wereldbekende spreker, gebruikte de spiegeloefening om haar depressie te boven te komen nadat ze een destructieve relatie eindigde. De oefening gaat als volgt:  Praat tegen jezelf in de spiegel alsof je tegen je beste vriend praat en zeg de volgende 3 zinnen:

  • ‘state your name’, I am proud of you because… and then list 7 items that you are proud of.
  • 'state your name’, I forgive you for…and list 7 items for which you forgive yourself.
  • “State your name,” I commit myself to you to… and make a bold promise to yourself.

Lisa did this exercise for 30 days and was then able to prove to her doctor that she no longer needed Prozac, but had healed herself. You can watch Lisa's story and her mirror exercise in this. short video .

Welke van deze 7 methoden ga jij deze week eens uitproberen?

Leave a comment