Wanneer ben jij authentiek?

Wanneer ben jij authentiek?

“Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen.” (Loesje)

Al 2500 jaar geleden waren filosofen bezig met de zoektocht naar het ‘zelf’. Wie ben je? Wat maakt dat je gedurende langere tijd dezelfde persoon blijft? Is het mogelijk om jezelf te kennen? En wanneer ben je je authentieke zelf? Hoe weet je dat? We willen immers allemaal authentiek en uniek zijn. Is het zelf niet gewoon de optelsom van wat je hebt nagebootst van je ouders, van prikkels uit je omgeving? Is er wel iets oorspronkelijks, een echte, authentieke ‘jij’?

Dat authenticiteit erg belangrijk is, blijkt uit wat mensen zeggen op het einde van hun leven. Bronnie Ware had als palliatieve verpleegkundige ontelbare gesprekken met stervenden. Waar mensen het meeste spijt van hebben is volgens haar: ‘Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf, in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen.’

Wanneer ben je authentiek? Volgens Stephen Joseph heb je drie facetten nodig om echt authentiek te zijn:

  1. Jezelf kennen: weet je wie je bent, wat je graag doet en waar je goed in bent?
  2. De baas zijn over jezelf: heb je zelf het stuur van je leven in handen, of bepalen anderen dat mee voor jou?
  3. Jezelf zijn: doe je wat bij je past en wat voor jou belangrijk is? Volg je je passies?

Zodra een van deze drie onderdelen ontbreekt, leef je niet authentiek.

Om voor jezelf te achterhalen of je authentiek bent, kunnen volgende vragen (eventueel in gesprek met een partner of een goede vriend) je helpen.

  • Wat deed je graag als kind? Wanneer ging je totaal op in een activiteit en vergat je alles om je heen? Beschrijf die activiteit of gebeurtenis nauwgezet. Wie was er, wat gebeurde er? Zoek uit hoe het komt dat je je daar zo in kon verliezen.
  • Hoe stel je jezelf voor aan iemand die je nog niet kent? Wat vertel je eerst? Vertel je wat je hobby’s zijn of vertel je iets over je carrière, je leeftijd of je kinderen?
  • Wanneer had je recent het gevoel dat je je authentieke zelf was? En wanneer was je dat helemaal niet? Wat maakt dat? Ga er dieper op in en zoek uit hoe het kwam.
  • Hoe merk je dat je niet authentiek bent? Hoe uit zich dat? Kan je partner dat aan je merken?
  • Heb je voldoende de controle over wat je wil doen in je leven? Of wie bepaalt dat (mee)? Wat doe je om jouw eigen koers te varen?
  • Op basis van vorige vragen, kan je nu duidelijk beschrijven wat authenticiteit voor jou betekent? Heb je een levensmotto?

Leestips

Joseph Stephen, Authenticiteit, jezelf zijn en waarom dat ertoe doet, e-book, 2016.

Casteleyn Brenda, Hoe was je dag?, 50 inspirerende wandelingen voor meer diepgang in je relaties, Borgerhoff & Lamberigts, 2021.

Leave a comment