Wat zijn jouw sleutelgewoonten?

“Motivation is what gets you startet. Habit is what keeps you going.” (Jim Ryun)

Je hebt ongetwijfeld heel wat goede én slechte gewoontes. En je weet ook hoe moeilijk het is daar iets aan te veranderen. Charles Duhigg betoogt dat we vooral zicht moeten krijgen op onze ‘sleutelgewoontes’. Dat zijn de gewoonten die zo cruciaal zijn dat ze als ze gaan schuiven,  er een heleboel andere patronen mee veranderen. Het zijn dus als het ware een soort hefbomen waar heel de rest aan vast hangt. De gewoonte bijvoorbeeld om elke morgen je bed op te maken, kan een kettingreactie teweeg brengen. Daardoor ontstaat een proces van productiviteit, een sterker gevoel van welbehagen.

Het is niet zo dat het opmaken van het bed zelf de oorzaak daarvan is, maar op één of andere manier worden daardoor andere goede gewoontes getriggerd. Duhigg illustreert dat bijvoorbeeld met volgend onderzoek. In gezinnen waar het de gewoonte is om gezamenlijk een avondmaaltijd te gebruiken, zullen kinderen meestal hun huiswerk beter doen, een betere beheersing hebben van hun emoties en meer zelfvertrouwen hebben.

In plaats van dus je slechte gewoonten aan te pakken, is het zinvol om je ‘sleutelgewoonten’ in kaart te brengen en daarmee aan de slag te gaan. Want als je daar iets in wijzigt, heb je ineens een de sleutel om al de rest te veranderen… mocht je dat willen uiteraard. Wanneer je bijvoorbeeld een gewoonte installeert om meer te gaan sporten, zal je merken dat je mogelijk ook gezonder gaat eten en minder televisie kijken.

Wat zijn jouw sleutelgewoonten?

Leestip: Duhigg Charles, Macht der gewoonte, Waarom we doen wat we doen en hoe we dat kunnen veranderen, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2015.

Geef een reactie