Joseph McClendon ervaring

De Grootsheid in ieder van ons: Driedaagse Reis met Joseph McClendon III

“Each and every one of us possesses a seed of greatness inside of us that beacons to be discovered and used.” – Joseph McClendon III

Na een onthullende ervaring met Tony Robbins, waar ik mijn beperkende overtuigingen confronteerde, was ik klaar voor de volgende stap. Dit jaar bracht me bij een even indrukwekkend figuur en vriend van Tony Robbins: Joseph McClendon III. Zijn titels zijn talrijk – neuropsychiater, universiteitsdocent en top performance coach – maar geen enkele titel doet volledig recht aan de ongelofelijke energie die hij uitstraalt op het podium (ondanks zijn leeftijd van 70 jaar), een energie die ik voor het eerst mocht ervaren naast Tony Robbins.

Duik in Uitmuntendheid

Waar Tony Robbins’ evenementen zich richten op het vraagstuk ‘ben ik wel goed genoeg?’, dompelde het evenement met Joseph ons onder in de wereld van onbeperkte mogelijkheden. Zijn benadering? Een krachtig herprogrammeren van het brein om ons pad naar uitmuntendheid te effenen. Het ging niet slechts om het veranderen van gedachten, maar om een holistische reis door het leven, waarin we de verbinding met ons ware zelf herstelden – een zelf dat mogelijk was weggedreven door trauma’s of verdriet.

Een Intieme Gemeenschap van Transformatie

Anders dan de massale events van Tony, vond dit seminar plaats in het hart van Amsterdam en trok het een intiemere groep aan – slechts 300 deelnemers. De kleinere schaal bood ruimte voor persoonlijke interactie, diepe vragen en een directe energie-uitwisseling die alleen in zo’n setting mogelijk is. De getuigenissen van transformaties waren niet alleen inspirerend, ze waren het levende bewijs van wat mogelijk is wanneer we onze dromen najagen.

Dromen in Actie

Deze drie dagen waren meer dan een evenement; ze waren een springplank naar actie. We kregen niet alleen technieken om onze dromen na te jagen, maar ook het bewijs dat het mogelijk is. Het was alsof elk verhaal, elke gedeelde ervaring, ons eigen potentieel verder onthulde en de weg vrijmaakte voor de werkelijkheid van onze dromen.

De Weg Voorwaarts

Met een hoofd vol kennis en een hart vol dankbaarheid, ben ik teruggekeerd van mijn reis met Joseph McClendon III. De echo’s van de lessen zullen resoneren in elke stap die ik zet. Het pad voor ons ligt open, rijp met de belofte van persoonlijke groei en de vervulling van onze diepste ambities.

Ten slotte

Wanneer heb jij nog voor het laatst echt geluisterd naar je innerlijke roep? Welke stappen onderneem jij om je dromen te realiseren op het pad van je eigen magnifieke reis.

Benjamin Franklin-effect

Versterk je relaties met het Benjamin Franklin-effect

“Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.” – Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, één van de Founding Fathers van de Verenigde Staten, ontdekte een fascinerend psychologisch fenomeen: het vragen om een gunst kan leiden tot meer sympathie van de gever. Dit tegenstrijdige effect, bekend als het Benjamin Franklin-effect, blijft ook vandaag nog relevant in onze dagelijkse interacties, van persoonlijke relaties tot professionele omgevingen.

Historische Context: hoe Franklin het ontdekte

Franklin ontdekte dit effect na het lenen van een zeldzaam boek van een politieke rivaal. Opmerkelijk genoeg verbeterde dit hun relatie. Deze anekdote biedt niet alleen een inzicht in Franklin’s persoonlijke relaties, maar illustreert ook een groter psychologisch principe dat nog steeds bestudeerd wordt.

Het Benjamin Franklin-effect begrijpen

Het concept van ‘cognitieve dissonantie’ is cruciaal om het Benjamin Franklin-effect te begrijpen. Wanneer iemand een ander helpt, zoekt het brein naar een reden voor dit gedrag. Als je iemand wil helpen waar je voordien negatief tegenover stond, helpt het dan om je mening ten opzichte van die persoon wat in positieve zin aan te passen om consistenter te blijven. We denken soms dat we goed doen voor mensen die we graag zien. Maar het Benjamin Franklin-effect betekent ook het omgekeerde, namelijk dat we mensen graag gaan zien voor wie we iets goed doen.

Natuurlijk kan een vraag om hulp ook gezien worden als een compliment omdat je erkent dat iemand iets beter kan dan jij.

Hoe je het Benjamin Franklin-effect kan gebruiken

Als je je medewerkers om advies vraagt, kan dat tot een betere werkrelatie leiden omdat de medewerker zich gewaardeerd voelt.  Maar zelfs als je je vrienden vraagt om je te helpen verhuizen, kan dat de banden verstevigen.  Of wat dacht je van buren die elkaar hulp vragen, en hoe dat het sociale weefsel in de buurt verstevigt. Zelfs bedrijven gebruiken het om klanten loyaler te maken: ze vragen hun klanten om feedback te geven bij de klantenservice. Maar vandaag is die vraag naar feedback met de talloze enquêtes wel wat uit de pan aan ’t swingen. Dat kan dan natuurlijk een contraproductief effect hebben. Ook in online communities en social media is hulp vragen een nuttig instrument geworden. En zelfs tussen zakelijke concurrenten kan het vragen om hulp leiden tot vruchtbare samenwerkingen.

Maar let op, dit effect kan je ook gaan gebruiken om aan slimme marketing te doen. Zo zijn er al marketingcampagnes geweest, bijvoorbeeld van Lays Chips,  waar klanten worden uitgenodigd om hun mening te geven over een nieuwe smaak, wat ertoe leidde dat mensen meer geëngageerd werden en positiever stonden tegenover het merk, wat uiteraard leidde tot meer verkoop.

Heb jij soms moeite om hulp te vragen aan iemand? Bedenk dan dat het Benjamin Franklin-effect misschien zorgt voor een betere relatie met die persoon.

Leestip: David Mcraney, You Can Beat Your Brain, How to turn your enemies into friends, how to make better decisions and other ways to be less dumb, 2013.