Aantal ijsberen bijna verdubbeld en CO2 uitstoot maakt de aarde steeds groener

Dat beweert Ruben Mersch in zijn boek ‘Iedereen heeft altijd gelijk’[1].  Het aantal ijsberen in Hudson Bay (Canada) bedroeg in 1981 500 en in 2004 was dat gestegen tot 950.  Volgens hem is het ook een feit dat de uitstoot van CO2 de aarde groener maakt…

Op de volgende bladzijde verklaart hij dat hij voor de telling van de ijsberen ook had kunnen starten in 1981 in plaats van in 1987 en dan blijkt dat de 1200 ijsberen in Canada in 1981 geslonken zijn tot 950 in 2004 en als we kijken naar de wereldwijde populatie moeten we vaststellen dat er in 2009 van de negentien bestaande ijsberenpopulaties acht in aantal waren afgenomen, eentje toegenomen en  drie stabiel bleven.  Over zeven populaties zijn te weinig gegevens.

En wat de uitstoot van CO2 betreft, stelt hij vast dat het positieve effect van een groenere aarde niet betekent dat er geen nadelen aan verbonden zijn.

Een mooie illustratie van het feit dat we allen eerst op basis van ons buikgevoel en bij welke groep we horen (links, rechts, groen, liberaal etc.) een etiket plakken op bepaalde info.  Zo zullen we als groene jongen ‘recycling, ‘windenergie’ een positief etiketje geven terwijl ‘industrie’ en ‘ggo’s’ als negatief worden gelabeld.  Op dezelfde manier zal ‘groei’ en ‘industrie’ positief worden gelabeld door mensen met een eerder rechtse opinie.    Het etiketje toekennen gaat automatisch, pas daarna zoeken we de bewijzen die passen: willen we bewijzen dat de ijsberenpopulatie daalt of stijgt?  Willen we CO2-uitstoot negatief zien of positief?

Wat Darwin schreef in zijn autobiografie is daarom geen slecht idee: “Ik heb, gedurende vele jaren, een gouden regel gevolgd, namelijk dat zodra ik een feit, een nieuwe observatie of een gedachte tegenkwam die mijn theorieën tegensprak, ik deze zo snel mogelijk moest noteren; want de ervaring heeft mij geleerd dat ik dat soort feiten of gedachten veel sneller vergat dan feiten of gedachten die mijn theorie ondersteunden”[2]

In dit tijdperk van sociale media waar alles sowieso al vooraf gefilterd wordt bij je profiel, ben ik wel eens nieuwsgierig wat een berichtje met deze titel teweegbrengt en bij wie…:-)

[1] Ruben Mersch, “Waarom iedereen altijd gelijk heeft, Amsterdam, 2016 blz. 158-161

[2] Citaat overgenomen uit Ruben Mersch, “Waarom iedereen altijd gelijk heeft, Amsterdam, 2016 blz. 160-161

Geef een reactie